Kysymyksiä ja vastauksia omaisille

Lauttasaaren senioritalo on saanut erittäin paljon tukea, kannustusta ja valontuojia sekä omaisilta, ystäviltä ja lauttasaarelaisilta että muilta asukkailta ja yhteisöiltä. Muun muassa Lauttasaaren seurakunta, Lauttasaari-Seura, Lauttasaari-lehti, Naistoimikunta, Lauttasaaren Rotary, Lauttasaari säätiö, Lauttiksen Apteekki ja Lions Club Helsinki/Lauttasaari r.y. ovat tukemassa senioritaloa tervehdyksin ja tempauksin. Senioritalo asukkaineen kiittää lämpimästi kaikesta tästä saamastamme tuesta ja kannustuksesta.

 

K: Mitä toimenpiteitä senioritalossa on tehty koronatartuntojen estämiseksi talossa?

V: Senioritalossa on noudatettu THL:n ja Helsingin kaupungin ohjeistusta koronaepidemian alusta alkaen. Koronan ennaltaehkäisevät toimenpiteet on Lauttasaaren senioritalossa tehty huolella, ja henkilökunta, asukkaat sekä omaiset ovat sitoutuneet niihin. Asukkaille, henkilökunnalle ja omaisille on tarjottu talon puolesta suojavälineitä, kuten suu-nenäsuoja, suojakäsineitä, visiirejä ja käsidesiä maksutta huhtikuusta lähtien.

Heti koronaepidemian alettua henkilökuntamme on varustautunut asiakaskontakteissa suu- ja nenäsuojaimin sekä käsihygieniaa on tehostettu. Ensimmäisen korontapauksen esiin tultua hoitajat ovat työskennelleet Helsingin kaupungin hygieniahoitajan antaman ohjeistuksen mukaisesti tehostetuin suojavarustein.

Suosittelemme tällä hetkellä omaehtoista karanteenia kaikille talomme asukkaille.

 

K: Mistä saan tietää, onko omaiseni saanut tartunnan?

V: Olemme olleet henkilökohtaisesti yhteydessä asianosaisiin ja heidän nimeämäänsä lähiomaiseen tai yhteyshenkilöön. Jos uusia tartuntoja ilmenee, toimimme samoin, eli olemme henkilökohtaisesti yhteydessä heihin.

 

K: Mistä saan tietää, onko omaiseni määrätty eristykseen?

V: Lakisääteiseen karanteeniin voi määrätä Helsingin kaupungin epidemiologian toimintayksikön infektiolääkäri. Siinä tapauksessa olemme henkilökohtaisesti yhteydessä asukkaan nimeämään lähiomaiseen tai yhteyshenkilöön.

Suosittelemme vahvasti tällä hetkellä omaehtoista karanteenia asukkaillemme. Kaikki kolmannen kerroksen asukkaat sekä lieviäkin oireita omaavat asukkaat on jo testattu. Tämänpäiväisen infektiolääkärin päätöksen mukaan tullaan kaikki loputkin asukkaat testaamaan.

Talon henkilökunta huolehtii monipuolisesta ruuasta, kahvituksesta, postista ja omaisten tervehdyksistä asukkaille normaaliin tapaan. Hoitohenkilökuntamme myös toteuttaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset käynnit asukkaiden luona.

 

K: Mistä saan tietää, onko omaiseni joutunut sairaalahoitoon?

V: Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä asukkaan nimeämään lähiomaiseen tai yhteyshenkilöön, jos omaisenne on siirretty sairaalahoitoon.

 

K: Voinko tulla vierailemaan omaiseni luokse senioritaloon?

V: Koronatilanteen takia emme valitettavasti voi vastaanottaa vieraita taloomme 7. joulukuuta 2020 asti. Näin pyrimme minimoimaan kaikki lähikontaktit. Kuitenkin kortit, kirjeet, ja tervehdykset ilahduttavat omaisianne, ja ne voi toimittaa talon pääoven tuulikaappiin niille varatulle paikalle.

Pyydämme ilmoittamaan saapuvasta lähetyksestä tekstiviestitse kello 8.00–15.30 välisenä aikana numeroon 040 940 1665 ja kello 15.30–21.00 välisenä aikana numeroon 050 408 0994.

 

K: Milloin voin tulla vierailemaan?

V: Tämänhetkisten tietojen mukaan 7. joulukuuta voimme vastaanottaa vieraita seuraavan kerran. Tiedotamme asiasta, jos tilanne muuttuu.

 

K: Koskeeko vierailukielto myös ulkovierailua?

V: Suosittelemme tällä hetkellä omaehtoista karanteenia kaikille asukkaillemme koronan leviämisen estämiseksi. Pyrimme minimoimaan kaikki lähikontaktit seuraavien viikkojen aikana.

 

K: Onko omaiseni määrätty karanteeniin?

V: Osa asukkaista on asetettu lakisääteiseen karanteeniin Helsingin kaupungin epidemiologian toimintayksikön infektiolääkärin toimesta. Näissä tapauksissa olemme olleet henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaan nimeämään lähiomaiseen tai yhteyshenkilöön. Suosittelemme kuitenkin tällä hetkellä omaehtoista karanteenia kaikille asukkaillemme.

 

K: Mitä omaehtoinen karanteeniasukas saa tehdä?

V: Omaehtoisessa karanteenissa oleva täysin oireeton asukas saa ulkoilla talon lähistöllä suu-nenäsuojaa käyttäen ja hyvästä käsihygieniasta huolehtien. Täysin oireettomat asukkaat, jotka eivät pysty itsenäisesti ulkoilemaan, ovat saaneet ulkoiluapua hoitajalta maanantaista 23.11. alkaen. Täysin oireettomien asukkaiden luona siivotaan normaaliin tapaan.

 

K: Miten saan parhaiten yhteyden omaiseeni?

V: Puhelut ilahduttavat omaisianne, kuten myös kortit, kirjeet ja muut tervehdykset. Asukkaiden omien matkapuhelinten ja yhteydenpitolaitteiden hyödyntäminen on toivottavaa tällä hetkellä. Hoitaja voi kuitenkin välittää tärkeät viestit niille asukkaille, joiden toimintakyky estää vastaanottamasta puheluja. Ensisijaisesti suosittelemme hyödyntämään asukkaiden omia yhteydenpitolaitteita, kuten matkapuhelimia.

 

K: Riittääkö senioritalossa henkilökuntaa koronan aikana?

V: Tilanne on hallinnassa ja koulutettua hoitohenkilökuntaa on hyvin saatavilla. Myös suojavarusteita on hankittu sekä henkilökunnan että asukkaiden käyttöön.

 

K: Käykö hoitohenkilökunta asukkaiden luona koronasta huolimatta?

V: Jokaiselle asukkaalle käydään viemässä päivittäin monipuolinen ruoka.  Asukkailta tiedustellaan vointi ja suoritetaan oireseuranta sekä toimitetaan saapunut posti joka päivä. Myös kanttiinipalvelut hoidetaan asukkaille koteihin. Näiden lisäksi toimitamme myös kauppatoimitukset, omaisten tervehdykset ja tavaratoimitukset asukkaille koteihinsa päivittäin.

 

K: Miten saan parhaiten yhteyden hoitohenkilökuntaan?

V: Hoitajamme turvaavat asukkaiden hyvän ja turvallisen hoidon, ja koronasuojavarustus estää puheluihin vastaamisen kotikäyntien aikana. Pyydämme hoitajayhteydenottojen rajaamista ainoastaan terveyteen liittyviin kysymyksiin numeroon 050 408 0992.

Muissa välttämättömissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtaja Saija Toropaiseen. Hänet tavoittaa numerosta 040 545 2629.

 

K: Miten senioritalon toimintaa valvotaan?

V: Lauttasaaren senioritalolla on aluehallintoviraston myöntämä sosiaalipalvelulupa vanhusten asumiseen, ja olemme kaupungin hyväksytty ja valvoma kotihoidon palvelusetelituottaja. Talon lääkäri on hyväksynyt asukkaiden lääkehoitosuunnitelmat ja vahvistaa hoitajien lääkeluvat. Talon lääkärinä toimii sisätautien erikoislääkäri. Hoivapalveluissa noudatamme sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelmaa. Ruokapalveluillamme on oma omavalvontasuunnitelma, jota noudatamme ja päivitämme säännöllisesti, jonka lisäksi noudatamme Ruokaviraston ohjeita elintarvikkeiden säilyttämisestä ja näytteenotosta. Kiinteistön ja talonhoidon osalta lakisääteiset tarkastuskäynnit senioritalossa tekee palo- ja pelastusviranomainen.

 

K: Minne senioritalon toiminnasta voi antaa palautetta?

V: Toiminnasta voi antaa palautetta toiminnanjohtaja Saija Toropaiselle ja Lauttasaaren vanhustentalosäätiön puheenjohtaja Pirjo Työrinojalle.

  • Saija Toropaisen tavoittaa numerosta 040 545 2629 tai sähköpostitse saija.toropainen@lauttasaarensenioritalo.fi
  • Pirjo Työrinojan tavoittaa numerosta 050 302 8415 tai sähköpostitse pirjo.tyorinoja@gmail.com

Helsingin kaupungin kotihoidon palveluseteleistä vastaa ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikainen puh. 09 310 422 07 tai kristiina.l.matikainen@hel.fi

 

K: Kuka on vastuussa senioritalon toiminnasta?

V: Senioritalon toiminnasta vastaa Lauttasaaren vanhustentalosäätiö, jonka toiminnan tarkoituksena on tarjota ikääntyville helsinkiläisille palveluasumista ylläpitämällä Lauttasaaren senioritaloa.