Kysymyksiä ja vastauksia omaisille

K: Mikä tilanne koronatartuntojen suhteen on tällä hetkellä?

V: Varmistettuja tartuntoja on viisi. Kaikki asukkaat testatiin keskiviikkona 17.11. Uusia tartuntoja ei joukkotestauksen jälkeen ole tullut.

K: Mistä saan tietää, onko omaiseni saanut tartunnan?

V: Olemme olleet henkilökohtaisesti yhteydessä asianosaisiin ja heidän nimeämäänsä lähiomaiseen tai yhteyshenkilöön. Jos uusia tartuntoja ilmenee, toimimme samoin, eli olemme henkilökohtaisesti yhteydessä heihin.

K: Miten testaatte asukkaat koronaviruksen varalta?

V: Mikäli asukkaalla on pieniäkin koronavirukseen viittaavia oireita, tilaamme asukkaalle koronatestin. Asukas on kotona siihen asti kun testitulos on vahvistettu. Kaikki kotona olevat asukkaat testattiin 17.11.2021.

K: Entä testaatteko hoitajia säännöllisesti?

V: Hoitajat ovat työterveyden kautta koronatestauksen piirissä. Hoitajamme ovat erittäin sitoutuneita asukkaidemme terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseen.

K: Kuinka varmistatte riittävän turvallisuuden? Mitä toimenpiteitä senioritalossa on tehty koronatartuntojen estämiseksi?

V: Teemme tiivistä yhteistyötä epidemiologisen toimintayksikön kanssa.

Senioritalossa on noudatettu THL:n ja Helsingin kaupungin ohjeistusta koronaepidemian alusta alkaen. Koronan ennaltaehkäisevät toimenpiteet on Lauttasaaren senioritalossa tehty huolella, ja henkilökunta, asukkaat sekä omaiset ovat sitoutuneet niihin. Asukkaille, henkilökunnalle ja omaisille on tarjottu talon puolesta suojavälineitä, kuten suu-nenäsuoja, suojakäsineitä, visiirejä ja käsidesiä maksutta läpi koronaepidemian.

Henkilökuntamme on varustautunut asiakaskontakteissa suu- ja nenäsuojaimin ja hyvästä käsihygieniasta huolehditaan. Ensimmäisen korontapauksen esiin tultua hoitajat ovat työskennelleet Helsingin kaupungin epidemiologian yksikön antaman ohjeistuksen mukaisesti tehostetuin suojavarustein.

Asukkaille on lähetetty toimintaohjeet ja pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta, kunnes tautitilanne helpottaa.

K: Milloin ensimmäinen tautitapaus tuli ilmi?

V: Lauantaina, jolloin tuli vahvistettu tautitapaus. Olemme olleet välittömästi yhteydessä Helsingin epidemiologiseen yksikköön ja noudattaneet heidän päätöksiään ja ohjeita asiassa.

K: Miten altistunutta tai tartunnan saanutta asukasta hoidetaan?

V: Kaikille asukkaille tehdään lämmönmittaus ja oirearviot ainakin tiistaihin 29. marraskuuta saakka. Lääkäri määrittää sopivan hoidon tapauskohtaisesti.

K: Mistä saan tietää, onko omaiseni määrätty karanteeniin?

V: Lakisääteiseen karanteeniin voi määrätä Helsingin kaupungin epidemiologian toimintayksikön infektiolääkäri. Siinä tapauksessa olemme henkilökohtaisesti yhteydessä asukkaaseen ja kerromme kyseisen viranomaismääräyksen.

Talon henkilökunta huolehtii monipuolisesta ruuasta, kahvituksesta, postista ja omaisten tervehdyksistä asukkaille normaaliin tapaan.

K: Mistä saan tietää, onko omaiseni joutunut sairaalahoitoon?

V: Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä asukkaan nimeämään lähiomaiseen tai yhteyshenkilöön, jos omaisenne on siirretty sairaalahoitoon.

K: Voinko tulla vierailemaan omaiseni luokse senioritaloon?

V: Suosittelemme vierailujen välttämistä tilapäisesti, kunnes tautitilanne helpottaa. Ulkoilu on sallittu, ja kehotammekin tapaamaan omaisia kävelyn merkeissä turvaväleistä huolehtien. Suosittelemme myös maskin käyttöä.

K: Mitä senioritalon asukkaat saavat nyt tehdä? Voivatko asukkaat poistua senioritalosta?

V: Vahvasti suosittelemme tiettyjä turvatoimia, kuten kokoontumisten välttämistä, suojavälineiden käyttämistä yhteisissä tiloissa liikuttaessa sekä ruokailua omissa huoneissa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Mikäli asukas ei ole terveysviranomaisen määräämässä lakisääteisessä karanteenissa, hän päättää asiasta kuitenkin viime kädessä itse. Toivomme, että talon asukkaat pyrkivät varmistamaan oman ja toistensa turvallisuuden.

K: Miten saan parhaiten yhteyden omaiseeni?

V: Puhelut ilahduttavat omaisianne, kuten myös kortit, kirjeet ja muut tervehdykset. Asukkaiden omien matkapuhelinten ja yhteydenpitolaitteiden hyödyntäminen on toivottavaa tällä hetkellä. Hoitaja voi kuitenkin välittää tärkeät viestit niille asukkaille, joiden toimintakyky estää vastaanottamasta puheluja. Ensisijaisesti suosittelemme hyödyntämään asukkaiden omia yhteydenpitolaitteita, kuten matkapuhelimia.

K: Riittääkö senioritalossa henkilökuntaa koronan aikana?

V: Tilanne on hallinnassa ja koulutettua hoitohenkilökuntaa on hyvin saatavilla. Myös suojavarusteita on sekä henkilökunnan että asukkaiden käyttöön.

K: Käykö hoitohenkilökunta asukkaiden luona koronasta huolimatta?

V: Jokaiselle asukkaalle viedään useita kertoja päivässä monipuolinen ruoka. Asukkailta tiedustellaan vointi ja suoritetaan oireseuranta päivittäin sekä toimitetaan saapunut posti arkisin. Myös kanttiinipalvelut hoidetaan asukkaille koteihin. Näiden lisäksi toimitamme myös kauppatoimitukset, omaisten tervehdykset ja tavaratoimitukset asukkaille koteihinsa päivittäin.

K: Miten saan parhaiten yhteyden hoitohenkilökuntaan?

V: Hoitajamme turvaavat asukkaiden hyvän ja turvallisen hoidon, ja koronasuojavarustus estää puheluihin vastaamisen kotikäyntien aikana. Pyydämme hoitajayhteydenottojen rajaamista ainoastaan terveyteen liittyviin kysymyksiin numeroon 050 408 0992.

Muissa välttämättömissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtaja Eva Keskilammiin.
Hänet tavoittaa numerosta 040 545 2629.

K: Kuka on vastuussa senioritalon toiminnasta? Entä kuka on vastuussa koronatilanteen hoidosta?

V: Toiminnanjohtaja Eva Keskilammi vastaa senioritalon toiminnasta ja koronatilanteen hoidosta.

K: Miten senioritalon toimintaa valvotaan?

V: Lauttasaaren senioritalolla on aluehallintoviraston myöntämä sosiaalipalvelulupa vanhusten asumiseen, ja olemme kaupungin hyväksytty ja valvoma kotihoidon palvelusetelituottaja. Talon lääkäri on hyväksynyt asukkaiden lääkehoitosuunnitelmat ja vahvistaa hoitajien lääkeluvat. Talon lääkärinä toimii sisätautien erikoislääkäri. Hoivapalveluissa noudatamme sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelmaa. Ruokapalveluillamme on oma omavalvontasuunnitelma, jota noudatamme ja päivitämme säännöllisesti, jonka lisäksi noudatamme Ruokaviraston ohjeita elintarvikkeiden säilyttämisestä ja näytteenotosta. Kiinteistön ja talonhoidon osalta lakisääteiset tarkastuskäynnit senioritalossa tekee palo- ja pelastusviranomainen.

K: Minne senioritalon toiminnasta voi antaa palautetta?

V: Toiminnasta voi antaa palautetta toiminnanjohtaja Eva Keskilammille ja Lauttasaaren vanhustentalosäätiön puheenjohtaja Pirjo Työrinojalle.

 

  • Eva Keskilammin tavoittaa numerosta 040 545 2629 tai sähköpostitse eva.keskilammi@lauttasaarensenioritalo.fi

  • Pirjo Työrinojan tavoittaa numerosta 050 302 8415 tai sähköpostitse pirjo.tyorinoja@gmail.com