Fyysisen toimintakyvyn tukeminen

Senioritalon palvelupakettiin kuuluu kuntohoitajan palvelut, joilla tuetaan asukkaan fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa yksilö- ja ryhmäliikunnan keinoin.

Kaikille asukkaille laaditaan kuntoutussuunnitelma ja harjoitusohjelma, jotka perustuvat toimintatestein arvioituun yksilöllisen tuen tarpeeseen. Asukkailla on mahdollisuus osallistua toimintatesteihin säännöllisesti ja näin seurata oman toimintakykynsä kehitystä.

Tasapainon harjoittaminen, toimintakykyä tukeva liikunta sekä asukkaiden motivointi omasta kunnostaan huolehtimiseen ovat henkilökunnan kasvava haaste, jotta kaatumisilta vältyttäisiin ja mahdollisuus kotona asumiseen säilyisi mahdollisimman kauan. 

Ryhmäohjaus

Säännöllisesti kokoontuvia ohjattuja ryhmiä ovat:
  • tuolijumppa eri liikuntavälineillä
  • kuntopiiri- ja tasapainoryhmät
  • venytys- ja rentoutusryhmät
  • sisäpeli- ja muistijumpparyhmät
  • ulkoilu
Yksilöohjaus

Asukkaan yksilöllisesti arvioituun tarpeeseen perustuvan liikuntaohjelman ohjaaminen.
Omatoiminen harjoittelu

Kuntohoitajan kuntolaite- ja liikuntavälineiden käytön opastuksen jälkeen voimistelusali kuntolaitteineen on asukkaiden vapaasti käytettävissä.