Senioritalon tulevaisuus tuo yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja merkittäviä parannuksia

Lauttasaaren Senioritalon uuden hallituksen puheenjohtaja Seppo Rantanen esittelee hallituksen tulevaisuudensuunnitelmia. Yhteisöllisyys ja asukkaiden hyvinvointi pysyvät keskeisinä tavoitteina, ja niiden rinnalla hallitus edistää myös merkittäviä uudistuksia. Senioritalo valmistautuu ottamaan vastaan muutoksen tuulet ja kehittämään toimintaansa entistäkin paremmaksi ja vastuullisemmaksi.

Peruskorjauksessa asukkaiden ja henkilökunnan toiveet otetaan huomioon 

Jo liki 50 vuotta käytössä olleelle Senioritalon kiinteistölle on luvassa merkittäviä perusparannustoimenpiteitä. Samalla hallitus aikoo toteuttaa toimenpiteitä, jotka vähentävät hiilijalanjälkeä ja edistävät kestäviä käytäntöjä, kuten energiatehokkuuden parantamista ja kierrätyksen lisäämistä. 

Peruskorjauksessa talon tiilivuoraus tullaan uusimaan kokonaisuudessaan, sillä upea merenrantasijainti on tuottanut sille haasteita. Myös talon LVIS-infrastruktuuri ja keittiö päivitetään ajanmukaiseksi. Uusi keittiö tulee sijoittumaan parkkipaikalle sijoittuvaan laajennusosaan.

Rakennuslupaprosessi on tarkoitus aloittaa syyskaudella, ja urakka toteutetaan vaiheittain asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. Uudistuksia varten kartoitetaan sekä asukkaiden että henkilökunnan toiveita. Rantanen lupaa senioreiden kotien ja henkilökunnan työpaikkojen pysyvän turvattuina myös remontin aikana.

Seniorit saavat voimaa yhteisöllisyydestä

Yhteisöllisyys ja asukkaiden hyvinvointi ovat keskeisiä tavoitteita Senioritalon uudessa hallituksessa. Hallitus jatkaa lämpimän ja turvallisen ympäristön luomista, jossa jokainen asukas tuntee itsensä arvostetuksi ja osaksi yhteisöä. ”Pyrimme edistämään aktiivista ja terveellistä elämäntapaa, joka kukoistaa yhteistyöllä ja avoimuudella eri toimijoiden välillä”, Rantanen kertoo.

Senioritalo järjestää säännöllisesti erilaisia tapahtumia ja retkiä, ja tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa tarjotakseen monipuolisia palveluita ja aktiviteetteja. Tavoitteena on rohkaista asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja luoda mahdollisuuksia yhteydenpitoon.

Hallitus on päättänyt kehittää terveys- ja liikuntapalveluita sekä henkisen hyvinvoinnin tukemista erilaisten kurssien, vertaisryhmien ja tapahtumien avulla. ”Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan asukkaidemme tarpeita ja toiveita parhaalla mahdollisella tavalla”, Rantanen takaa.

Monikanavainen viestintä asukkaille tuo turvaa

Myös selkeä viestintä asukkaille on luo turvallisuuden tunnetta. Hallitus aikoo viestiä asukkaille aktiivisesti päätöksentekoprosesseista ja tulevista muutoksista. Rantanen korostaa sen tärkeyttä, että jokainen asukas tuntee olevansa osa päätöksentekoa. 

Viestintä tapahtuu eri kanavien kautta, kuten asukastilaisuuksien, tiedotteiden ja nettisivujen välityksellä. Asukkaiden mielipiteitä kartoitetaan ja otetaan päätöksenteossa huomioon jatkuvasti.

Uusi johto vahvistaa hallituksen tavoitteita ja sitoutuu arvoihin

Rantanen iloitsee uuden toiminnanjohtajan Krista Hellströmin sitoutumisesta yhteisöllisyyteen, avoimuuteen ja kestävään kehitykseen. Hallitus toivottaa toiminnanjohtajan lämpimästi tervetulleeksi ja katsoo hänen panoksensa vahvistavan tavoitteitaan entisestään.

Hellströmin tiimissä vaikuttaa myös jo helmikuussa taloon tullut uusi talouspäällikkö Saara Koskimäki. “Nämä tulijat tulevat kokemuksellaan ja tarmollaan tuomaan merkittäviä parannuksia talon toimintaan ja asukkaiden viihtyvyyteen”, Rantanen arvioi.