Stiftelsen

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö grundades 28.4.1971. Lauttasaaren vanhustentalosäätiös verksamhet har som syfte att erbjuda äldre helsingforsare serviceboende genom att driva Drumsö seniorhus, som inledde verksamheten år 1975.

Servicelöfte

Drumsömodellen gör varje dag unik och värdefull för våra invånare och tryggar en god morgondag!

Grundande organisationer var

  • Lauttasaaren säätiö – Drumsöstiftelsen
  • Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet r.y.
  • Lauttasaaren oloneuvokset r.y.
  • Lauttasaaren perhesäätiö
  • Lauttasaaren Marttayhdistys r.y.
  • Lauttasaaren Rotaryklubi – Drumsö Rotary-klubben
  • Lauttasaaren VPK – Drumsö FBK
  • Lions Club Helsinki / Lauttasaari r.y. samt
  • Finlands Röda Kors avdelning på Drumsö

Finansiering

Drumsö seniorhus är ett privatägt, icke-vinstdrivande servicehus, som drivs av Lauttasaaren vanhustentalosäätiö och som erbjuder bra boende för äldre personer och vars verksamhet upprätthålls med stöd av invånarnas avgifter.

Om ni vill kan ni stöda verksamheten med donationer och testamenten.

Donationer

Vi tar emot testamenten och donationer. Kontaktperson är verksamhetsledaren Krista Hellström 040 545 2629.